ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว: แนวทางการดำเนินงานนโยบาย

แนวทางการดำเนินงานนโยบาย "ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเ...

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้แล้วที่นี่

วันที่: 19/05/2016

ภาพข่าว: ประกาศเรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่ไม่รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปี 2558

ประกาศเรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่ไม่รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค...

ขอให้จัดส่งมายังกลุ่มจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ สนผ. โดยด่วนที่สุดภายใน วันที่ 14...

วันที่: 09/12/2015

ภาพข่าว: การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่: 30/11/2015

ภาพข่าว: รายงาน/ยืนยัน ข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมายประจำปีงบ...

รายงาน/ยืนยัน ข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพ...

รายงาน/ยืนยัน ข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมาย ประจำปี...

วันที่: 03/11/2015

ภาพข่าว: แนวทางเร่งรัดติดตามและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แนวทางเร่งรัดติดตามและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีง...

แนวทางเร่งรัดติดตามและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่: 28/10/2015

ข่าวทั้งหมด
People Online People Online:
Visitors Visitors: 3
Members Members: 0
Total Total: 3

Online Now Online Now: