ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว: โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏ...

โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเ...

โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏ...

วันที่: 17/09/2014

ภาพข่าว: เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ การจัดทำและการบริหารงบประมาณ 2558 ณ จังหวัดสุพรรณบุ...

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ การจัดทำและการบริหารงบประมาณ 25...

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ การจัดทำและการบริหารงบประมาณ 2558 ณ จังหวัดสุพรรณบุ...

วันที่: 22/08/2014

ภาพข่าว: เร่งรัดรายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมาย ประจำปีงบ...

เร่งรัดรายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพั...

เร่งรัดรายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมาย ประจำปีง...

วันที่: 01/09/2014

ภาพข่าว: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย (ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย (ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินแ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย (ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจ...

วันที่: 21/08/2014

ภาพข่าว: ขอให้สถานศึกษาแจ้งผลรายงานตัวระดับ ปวช. ปวส.ให้เป็นปัจจุบัน

ขอให้สถานศึกษาแจ้งผลรายงานตัวระดับ ปวช. ปวส.ให้เป็นปัจจุบัน

ขอให้สถานศึกษาแจ้งผลรายงานตัวระดับ ปวช. ปวส.ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านทางเว็บไซต...

วันที่: 30/05/2014

ข่าวทั้งหมด
People Online People Online:
Visitors Visitors: 2
Members Members: 0
Total Total: 2

Online Now Online Now: