ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว: เร่งรัดรายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมาย ประจำปีงบ...

เร่งรัดรายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพั...

เร่งรัดรายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมาย ประจำปีง...

วันที่: 01/09/2014

ภาพข่าว: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย (ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย (ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินแ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย (ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจ...

วันที่: 21/08/2014

ภาพข่าว: ขอให้สถานศึกษาแจ้งผลรายงานตัวระดับ ปวช. ปวส.ให้เป็นปัจจุบัน

ขอให้สถานศึกษาแจ้งผลรายงานตัวระดับ ปวช. ปวส.ให้เป็นปัจจุบัน

ขอให้สถานศึกษาแจ้งผลรายงานตัวระดับ ปวช. ปวส.ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านทางเว็บไซต...

วันที่: 30/05/2014

ภาพข่าว: รายงานผลปริมาณการใช้สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายงานผลปริมาณการใช้สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายงานผลปริมาณการใช้สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วันที่: 12/05/2014

ภาพข่าว: ขอเลื่อนวันทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี...

ขอเลื่อนวันทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ของนักเรียนระดั...

ขอเลื่อนวันทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาช...

วันที่: 21/03/2014

ข่าวทั้งหมด
People Online People Online:
Visitors Visitors: 8
Members Members: 0
Total Total: 8

Online Now Online Now: