สามรถติดตามรับชม

ทีวีดิจิตอลช่อง 53 อาชีวศึกษา ได้ทาง

ConferenceConference


สามารถรับชม การเรียนการสอนของ สอศ.
จากรายการโทรทัศน์ ช่อง 53 ผ่านระบบอินเตอน์เน็ตได้แล้ว  ที่นี่