แบบรายงานรายจ่ายประจำขั้นต่ำปีงบ2560แบบรายงานผลการจัดจ้างงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว: แบบรายงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าครุภัณฑ์ ประจำป...

แบบรายงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ...

แบบรายงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าครุภัณฑ์ ประจ...

วันที่: 27/09/2016

ภาพข่าว: ประกาศเรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่ไม่รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปี 2558

ประกาศเรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่ไม่รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค...

ขอให้จัดส่งมายังกลุ่มจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ สนผ. โดยด่วนที่สุดภายใน วันที่ 14...

วันที่: 09/12/2015

ข่าวทั้งหมด
People Online People Online:
Visitors Visitors: 22
Members Members: 0
Total Total: 22

Online Now Online Now: